YAMAN grafické návrhy
V současné době žádné nové zakázky nepříjímám.

Grafické návrhy internetových stránek - webdesign, logo design, tisková grafika, flash bannery...

YAMAN grafické návrhy - to jsou dlouholeté zkušenosti v navrhování grafiky pro internetové stránky - pøes jednoduché firemní presentace až po grafické návrhy rozsáhlých internetových portálù a e-shopù. Samozøejmostí je nakódování grafického návrhu do XHTML (beztabulkový CSS layout) dle standardu W3C. Grafiku internetových stránek svým klientùm navrhuji dle jejich pøání, ale s kvalitou jako bychom ji tvoøil sám pro sebe. Práce na grafických návrzích mì baví, a proto pracuji s nadšením :)

Mou specializací jsou sice grafické návrhy internetových stránek, ale tvoøím také rùzné druhy tiskové grafiky a navrhuji loga vèetnì kompletní korporátní identity (vizitka, hlavièkový papír, grafický manuál). Pro více informací prozkoumejte nabídku služeb.

VYBRANÉ REFERENCE

Grafiký návrh informaèního systému pro fotbalovou asociaci ÈR ...
Grafiký návrh b2b e-shopu pro výrobce armatur HAWLE... Návrh realizován pro spoleènost NetDirect...
Velkoformátové billboardy pro e-shop s pneumatikama.

Podívejte se na další vybrané práce v sekci reference.